Програму курсу розраховано на 64 учбових години. 32 заняття по 2 академічні години.

Курс поділено на 3 частини:

I ЧАСТИНА: Операційна система Windows2 

2 ЧАСТИНА: Microsoft Office

3 ЧАСТИНА:Інтернет

Для вивчення не обов'язково обирати всі три частини курсу, можна вивчати лише те, что необхідно. Для виконання домашніх завдань Центр комп'ютернї освіти надає свої аудиторії та консультації викладачів безкоштовно.

Тема Час

I ЧАСТИНА: Операційна система Windows

1 Oснови використанняя операційної системи Windows 2 години
2 Управління клавіатурою 2 години
3 Подання даних 2 години
4 Файлова система Windows 2 години
5 Створення файлів 2 години
6 Копіювання і переміщення файлів.  2 години
7 Видалення і перейменування файлів. 2 години
8 Форматування дисків. Перевірка, очищення, дефрагментація дисків. 2 години
9 Ярлики. Пошук файлів і тек 2 години
10 Установка і видалення програм. Архіватори. 2 години

II ЧАСТИНА: Microsoft Office

Програма MS Word

1 Інтерфейс програми. Особливості підготовки тексту. 2 години
2 Додаткові можливості підготовки тексту: автозаміна, автотекст, експрес-блоки. 2 години
3 Форматування документу. Параметри сторінки. Форматування шрифту. 2 години
4 Форматування документу. Форматування  абзаців. 2 години
5 Форматування  абзаців с використанням табуляції. 2 години
6 Використання графичних об'єктів 2 години
7 Робота с таблицями 4 години

 Программа MS Excel

8 Ввод даних і формул 2 години
9 Форматування даних на аркуші MS Excel 2 години
10 Абсолютна і відносна адресація 2 години
11 Використання функцій. Функція ЯКЩО 2 години
12 Побудова графіків и дыаграм 2 години

 Програма MS PowerPoint

13 Презентація. Слайди. Оформлення слайдів. Графічні об'єкти. Написи. 2 години
14 Налаштування анімації. Робота зі звуком. Публікація. Видачі 2 години

Програма MS Outlook

2 години
15 Організація спільної роботи виконавців 2 години
16 Щоденник. Контакти.Задачі 2 години

III ЧАСТИНА: Интернет

1 Принципи організації обміну інформацією в мережі Інтернет. Служби Інтернету 2 години
2 Пошук информацыъ в мережі Інтернет. 2 години
3 Електронна пошта 2 години
4 Ресурси мережі 2 години
5 Спілкування в Інтернет: Viber, Skype, соціальні мережі 2 години

 

Програму курсу розраховано на 60 учбових годин. 15 занять по 4 академічні години

Тема

Час

I ЧАСТИНА (базовий курс)
1 Базові поняття лінійної алгебри.Введення в програмування на R. 4 години
2 Основні відомості з теорії ймовірності з використанням R 4 години
3 Основи математчної статистики 4  години
4 Перевірка статистичних гіпотез і класичні методи статистики. 8  годин
5 Введення в дисперсійний аналіз 4  години
6 Оцінка кореляції двух випадкових величин 4  години
7 Регресійний и дисперсійний аналіз I 4  години
8 Регресійний и дисперсійний аналіз II 8  годин
9 Практикум 4  години
10 Часові ряди  12 годин

В Центрі компьютерної освіти проводиться навчання по курсам:

№ п/п Назва курсу Тривалість в ак. часах Вартість за курс, грн

Програмування

1 Visual С++ (базовий курс + API) 112 12600
2 Visual C++ (ООП) 68 7650
3 C # (базовий курс) 80 9000

WEB проектування

4 HTML 40 2500
5 JavaScript (базовий курс) 40 4500
6 JavaScript (DOM) 30 3375
7 JavaScript (Jquery) 30 3375
8 JavaScript (Angular JS) 30 3375
9 Node JS 60 6750

Аналіз данних

10 Статистичний аналіз и візуалізація даних в R 60 9000
11 Статистичний аналіз для бизнесу в MS Excel 40 6000

Системне адміністрування

12 Системне адміністрування Windows 40 2500
13 Системное администрирование Linux 40 2500

Комп'ютерна графіка і дизайн

14 Adobe Photoshop CS 60 3750
15 Adobe Illustrator 60 3750
16 CorelDRAW 40  

Проектування, 3D-моделювання, анімація

17 Проектування в AutoCad (1 частина базового курсу) 40 2500
18 Проектування в AutoCad (2 частина базового курсу) 22 1375
19 Проектування в AutoCad (3D) 40 2500
20 розрахунок конструкцій у SCAD 80 5000
21 Тривимірне моделювання у 3D Max 60 3750

Курси для користувачів

22 Курс Користувач ПК 68 2720
22.1 Windows (I частина курсу користувача) 20 800
22.2 MS Office (II частина курсу користувача) 28 1120
22.3 Интернет (III часть курса пользователя) 20 800
23 MS Word, розширені можливості 20 1000
24 MS Excel, розширені можливості 20 1000
25 Access (для користувачів) 20 1000

 

Заняття можуть проходити як у групі, так за індивідуальним графіком.                        
Тривалість занятть індивідуального курсу встановлюється в процесі навчання.                        
Вартість 1 академічної години індивідуальних занять  -  250 грн.                         
Курс 40 академ.годин по 4 години на тиждень триває 2,5 місяці.                       
Курс 60 академ.годин по 4 години на тиждень триває 15 тижднів. 

Оплата проводиться кожні 4 тижні занять. Залежно від курсу і кількості годин на тиждень її вартість становить від 320 до 1800 гривень.