Програму курсу розраховано на 60 учбових годин. 15 занять по 4 академічні години

Тема

Час

I ЧАСТИНА (базовий курс)
1 Базові поняття лінійної алгебри.Введення в програмування на R. 4 години
2 Основні відомості з теорії ймовірності з використанням R 4 години
3 Основи математчної статистики 4  години
4 Перевірка статистичних гіпотез і класичні методи статистики. 8  годин
5 Введення в дисперсійний аналіз 4  години
6 Оцінка кореляції двух випадкових величин 4  години
7 Регресійний и дисперсійний аналіз I 4  години
8 Регресійний и дисперсійний аналіз II 8  годин
9 Практикум 4  години
10 Часові ряди  12 годин